Cách nội suy trong Excel


Nếu bạn yêu thích toán học và cần khám phá các điểm dữ liệu chưa biết từ một mẫu khảo sát gồm các điểm dữ liệu đã biết, thì nội suy bằng Excel là một lựa chọn dễ dàng.


Excel là một máy tính mạnh mẽ với trực quan hóa dữ liệu. Do đó, đối với các phân tích toán học và thống kê khác nhau, bạn sẽ luôn thấy nó hữu ích. Mặc dù không có hàm đơn giản để nội suy, nhưng bạn có thể sử dụng nhiều hàm khác nhau để ước tính các điểm dữ liệu mới từ bảng dữ liệu đã cho gồm các giá trị X và Y.

Đọc để biết các phương pháp nội suy dữ liệu phổ biến và dễ dàng trong Excel.


1. Sử dụng phương trình toán học

Một trong những cách tiếp cận cơ bản của phép nội suy dữ liệu trong Microsoft Excel là áp dụng công thức toán học của phép nội suy tuyến tính. Bạn có thể sử dụng phương pháp này nếu nhận được đường xu hướng tuyến tính cho biểu đồ.

Y= Y1 + (X-X1)⨯(Y2-Y1)/(X2-X1)

Ví dụ: bạn muốn tìm giá trị của Y khi X là 15 từ bảng này. Đây là cách:

Đọc thêm  5 khóa học trực tuyến tốt nhất để thành thạo Excel nâng cao

 1. Tạo bảng các giá trị X1, X2, Y1 và Y2 bằng cách phân tích bảng.
  Nội suy giá trị của Y bằng phương trình toán học

 2. Bạn phải chọn các điểm dữ liệu ở trên và dưới giá trị X mới mà bạn đang tìm kiếm một bước.
 3. Bây giờ, áp dụng công thức sau trong bất kỳ ô nào để tìm giá trị nội suy của Y tương ứng với giá trị X 15.

=G5+(K4-E5)*(H5-G5)/(F5-E5)

Quá trình này khá đơn giản và thủ công. Đối với các tập dữ liệu lớn hơn, bạn sẽ phải đầu tư nhiều thời gian vào việc nội suy các điểm dữ liệu.

Tải xuống: Nội suy trong Bảng tính Excel (Miễn phí)

Liên quan: Cách tạo biểu đồ phân tán trong Excel và trình bày dữ liệu của bạn

2. Sử dụng phương pháp khớp đường cong

Khớp đường cong là một phương pháp thủ công nhưng nhanh chóng khác để nội suy với Excel. Chỉ cần tạo một biểu đồ phân tán và tạo phương trình đồ thị. Excel sử dụng hồi quy tuyến tính để điền vào phương trình. Bạn cần áp dụng phương trình phù hợp với đường cong này để tìm giá trị của Y:

Y= Slope * X + Y-intercept

Để khám phá giá trị của Y từ một giá trị X đã cho, là 15, bạn có thể thử các bước sau:

 1. Chọn bảng và chèn biểu đồ phân tán.
 2. Nhấp chuột phải vào đường xu hướng và sau đó chọn Định dạng đường xu hướng.
 3. Đánh dấu vào các ô bên cạnh Hiển thị giá trị bình phương R trên biểu đồHiển thị phương trình trên biểu đồ.
 4. Ngoài ra, hãy chọn tuyến tính đường xu hướng.
 5. Sau khi biểu đồ phân tán hiển thị phương trình, hãy khớp giá trị của X vào đó để tìm giá trị của Y.
 6. Công thức sau đây tiết lộ giá trị của Y.

=0.9889*K4+3.5333

Phương pháp điều chỉnh đường cong chỉ phù hợp với các tập dữ liệu nhỏ. Không có tự động hóa dễ dàng cho quá trình này và bạn chỉ có thể dựa vào các macro Microsoft Excel để tự động hóa dựa trên phím nóng.

3. Sử dụng Hàm Excel: Độ dốc và Chặn

Bạn có thể sử dụng các hàm SLOPE và INTERCEPT trong Excel để nội suy tuyến tính giá trị Y. Bạn có thể dễ dàng áp dụng các hàm này vì chúng chỉ yêu cầu các giá trị X và Y đã biết. Sau đây là các cú pháp mà bạn sẽ cần sử dụng:

=SLOPE(known_y's, known_x's)

=INTERCEPT(known_y's, known_x's)

Đây là cách bạn có thể nội suy các điểm dữ liệu thông qua phương pháp này:

 1. Đổi tên hai ô với Dốc đánh chặn.
 2. Áp dụng DỐC bên dưới tiêu đề Độ dốc và chọn dữ liệu liên quan từ bảng.
 3. Tương tự, áp dụng ĐÁNH GIÁ chức năng và điền vào giá trị của phần chặn.
 4. Bây giờ, hãy áp dụng Y= Độ dốc * X + Y-chặn công thức tìm giá trị của Y.
 5. Bạn có thể tạo một công thức Excel cho phương trình trên, nơi bạn có thể chỉ cần thay đổi giá trị của X để tìm ra các điểm dữ liệu chưa biết khác.

Bạn có thể nội suy nhanh hơn nếu bạn tạo các ô cho giá trị X, Độ dốc và Giao điểm. Tuy nhiên, quy trình này có thể không tìm nạp dữ liệu chính xác cho phép nội suy phi tuyến tính.

4. Sử dụng Hàm Excel: DỰ BÁO

Đó là một hàm Excel phổ biến để dự đoán hiệu suất bằng cách phân tích một tập hợp các điểm dữ liệu trong thế giới thực. Bạn sẽ tìm thấy FORECAST và FORECAST.LINEAR trong Excel 2016 và các phiên bản mới hơn. Bạn nên sử dụng FORECAST.LINEAR để có kết quả đáng tin cậy.

Hàm sử dụng ba đối số để tạo ra một điểm dữ liệu dự đoán. Các đối số này là một giá trị nhất định cho X, các giá trị đã biết của Y và các giá trị của X từ một bảng. Kiểm tra cú pháp dưới đây:

=FORECAST.LINEAR(x, known_y's, known_x's)

Bạn có thể nhanh chóng xác định giá trị của Y bằng cách thực hiện theo các bước sau:

 1. Ô mà bạn muốn điền giá trị cho Y phải có giá trị bằng (=) dấu hiệu.
 2. Bây giờ, gõ Dự báo và chọn DỰ BÁO.TUYẾN TÍNH chức năng từ trình đơn thả xuống công thức.
 3. Nhấp vào giá trị của X và đặt dấu phẩy.
 4. Sau đó chọn phạm vi ô giá trị Ys’ đã biết, theo sau là dấu phẩy.
 5. Chọn phạm vi ô Xs’ đã biết và đóng công thức bằng dấu ngoặc đơn.
 6. Nhấn đi vào để lấy giá trị nội suy của Y.
 7. Bạn có thể tiếp tục thay đổi giá trị của X trong phạm vi của bảng đã cho để tìm nạp các giá trị Y.
 8. Công thức DỰ BÁO của hướng dẫn này như sau:

=FORECAST.LINEAR(K4,C2:C10,B2:B10)

Các hàm FORECAST.LINEAR cung cấp dự đoán dữ liệu có độ chính xác cao cho các điểm dữ liệu tuyến tính và hơi phi tuyến tính. Nó sử dụng các giá trị đầu tiên và cuối cùng cho một giá trị X nhất định và tính đến toàn bộ tập dữ liệu.

Do đó, bạn sẽ thấy việc sử dụng chức năng này cho các phân tích dữ liệu quan trọng như dự báo lưu lượng truy cập web, lập mô hình dữ liệu tài chính và tính toán hiệu quả kinh doanh.

5. Hàm GROWTH cho phép nội suy phi tuyến tính

Khi bạn có một bảng dữ liệu trong thế giới thực ở dạng hàm mũ, FORECAST.LINEAR sẽ không mang lại các điểm dữ liệu được nội suy chính xác. Excel có một chức năng tuyệt vời khác để bạn dự đoán dữ liệu, đó là TĂNG TRƯỞNG. Giống như các chức năng khác được đề cập ở trên, công thức này cũng dễ dàng áp dụng.

Ngoài các đối số quen thuộc như phạm vi ô của X đã biết, giá trị của Y đã biết và giá trị đã cho của X, TĂNG TRƯỞNG sử dụng một giá trị logic bổ sung. Thông thường, bạn cần nhập một giá trị cho hằng số logic này. Đây là cách cú pháp trông:

=GROWTH(known_y’s,[known_x’s],[new_x’s],[const])

Để nội suy dữ liệu trong Excel bằng cách sử dụng hàm GROWTH, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chèn SỰ PHÁT TRIỂN trong bất kỳ ô nào mà bạn muốn giá trị nội suy cho Y.
 2. Nhập phạm vi ô cho các giá trị Y đã biết, theo sau là dấu phẩy.
 3. Lặp lại bước trên để nhập phạm vi ô cho các giá trị X đã biết.
 4. Bây giờ, hãy nhập giá trị của X đã cho và đặt dấu phẩy.
 5. Nhập 1 làm đối số cuối cùng và đóng công thức.
 6. Đánh đi vào để tạo ra giá trị của Y nội suy.
 7. Bạn có thể sử dụng tham chiếu ô thay vì giá trị thực để khám phá nhiều giá trị hơn bằng cách thay đổi dữ liệu đã cho.
 8. Công thức cuối cùng sẽ giống như sau:

=GROWTH(B2:B12,A2:A12,E2,1)

Khi so sánh với hàm DỰ BÁO, GROWTH tạo ra các điểm dữ liệu được nội suy chính xác và đáng tin cậy hơn cho các tập dữ liệu hàm mũ chủ yếu là phi tuyến tính. Tương tự như DỰ BÁO, bạn cũng có thể tự động hóa chức năng TĂNG TRƯỞNG mà không cần tốn nhiều công sức.

Nội suy dữ liệu và dự báo dễ dàng

Giờ đây, bạn có thể nội suy dữ liệu một cách hiệu quả cho các nhiệm vụ sắp tới của mình từ cơ quan hoặc trường học.

Những hiểu biết sâu sắc về dữ liệu nhanh như vậy giúp bạn theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như cắt giảm một số bước lặp đi lặp lại trong nghiên cứu dữ liệu hoặc ước tính khối lượng nhiệm vụ của bạn trước khi tiếp tục bất kỳ dự án nào.Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status