.st0{fill:#FFFFFF;}

Cách ngăn Windows Update cài đặt bản Cập nhật Driver bằng Group Policy 

 Tháng Chín 22, 2021

By  Lê Đình Chi

Nếu bạn đang sử dụng Windows 10 Pro, Enterprise hoặc Education, bạn có thể sử dụng trình chỉnh sửa Chính sách nhóm cục bộ để ngăn Windows Update cài đặt các bản cập nhật trình điều khiển trong quá trình triển khai các bản cập nhật chất lượng mới.

Để loại bỏ cập nhật trình điều khiển trên Windows 10, hãy làm như sau:

1. Mở Start.

2. Tìm gpedit.msc và nhấn Enter để mở Local Group Policy Editor.

3. Duyệt đường dẫn sau

 Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update

4. Bấm đúp vào Do not include drivers with Windows Updates (Cập nhập không bao gồm Driver).

5. Chọn tùy chọn Enabled ở phía trên bên trái.

6. Nhấp vào Apply.

7. Nhấp OK .

 

 

 

 

 

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>