Cách kiểm tra xem hai giá trị có bằng nhau trong Excel không


Có, bạn có thể biết ngay hai số có bằng nhau hay không chỉ bằng cách nhìn vào chúng. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra khi bạn đang xem các số lớn hơn hoặc nếu bạn muốn kiểm tra nhiều số trong hai cột để xem chúng có bằng nhau không.


Giống như mọi thứ khác, Excel có một biện pháp khắc phục giúp kiểm tra này dễ dàng hơn. Có nhiều công thức bạn có thể viết để kiểm tra xem hai giá trị có bằng nhau hay không. Hai trong số những cái đơn giản bao gồm hàm DELTA và hàm IF. Đọc tiếp để tìm hiểu xem hai chức năng này là gì và cách bạn có thể sử dụng chúng.


Hàm DELTA trong Excel là gì?

DELTA là một hàm trong Excel kiểm tra xem hai giá trị có bằng nhau hay không. Nếu hai giá trị bằng nhau, DELTA sẽ trả về 1 và nếu chúng không bằng nhau, nó sẽ trả về 0.

=DELTA(number1, number2)

Hàm DELTA chỉ có thể hoạt động trên các số và không thể kiểm tra xem hai chuỗi văn bản có bằng nhau hay không. Nếu số 2 được để trống, DELTA sẽ cho rằng nó bằng không.

Đọc thêm  Cách thêm hình mờ trong Microsoft Excel

Cách kiểm tra xem hai giá trị có bằng nhau với hàm Delta không

Hàm DELTA trong Excel.

DELTA có thể dễ dàng kết hợp với các chức năng khác để đếm số lượng các cặp số bằng nhau trong một danh sách. Trong bảng tính mẫu này, chúng tôi có hai cột số và chúng tôi muốn xem có bao nhiêu cặp bằng nhau.

Chúng ta sẽ sử dụng hàm DELTA để kiểm tra xem các số trong mỗi cặp có bằng nhau không, sau đó chúng ta sẽ tính tổng số các cặp có số bằng nhau bằng hàm COUNTIF. Bạn có thể tìm hiểu thêm về COUNTIF trong bài viết của chúng tôi về COUNTIF và COUNTIFS trong Excel.

 1. Chọn ô đầu tiên trong cột mà bạn muốn kiểm tra xem các số có bằng nhau không. Trong ví dụ này, đó sẽ là ô C2.
 2. Trong thanh công thức, nhập công thức dưới đây:
  =DELTA(A2, B2)

  Công thức này sẽ kiểm tra các số trong A2 và B2 để xem chúng có bằng nhau không. Sau đó, nó sẽ trả về 1 để chỉ ra rằng chúng bằng nhau. Nếu không, công thức sẽ trả về 0.

 3. Nhấn đi vào. DELTA bây giờ sẽ cho bạn biết liệu hai số có bằng nhau hay không.
 4. Lấy núm điều khiển điền và thả nó vào các ô bên dưới để nhận kết quả kiểm tra cho tất cả các số.

Bây giờ bạn có thể xem cặp nào có số bằng nhau bằng cách sử dụng hàm delta. Thật không may, đó chỉ là hàm delta, và để đếm số cặp có số bằng nhau, bạn sẽ phải sử dụng các hàm khác. Một ứng cử viên là hàm COUNTIF.

 1. Chọn một ô mà bạn muốn hiển thị số cặp có số bằng nhau.
 2. Trong thanh công thức, nhập công thức dưới đây:
  =COUNTIF(C2:C10, "=1")

  Công thức này sẽ kiểm tra các ô trong C2 đến C10 (kết quả từ hàm delta) và kiểm tra xem chúng có bằng 1 hay không rồi trả về số đếm của chúng. Hãy nhớ rằng hàm delta trả về số 1 khi hai giá trị bằng nhau, vì vậy công thức này sẽ đếm số cặp có số bằng nhau.

 3. Nhấn đi vào.

Hàm DELTA là một phương pháp đủ đơn giản để kiểm tra xem hai số có bằng nhau hay không. Tuy nhiên, nếu bạn không thích đầu ra nhị phân của hàm DELTA, bạn có thể sử dụng hàm IF để lấy một đầu ra cụ thể.

Hàm IF trong Excel là gì?

IF là một trong những hàm Excel cốt lõi cho phép bạn xây dựng các công thức phức tạp. Nó nhận một điều kiện và sau đó trả về hai đầu ra do người dùng chỉ định nếu điều kiện đó được đáp ứng hoặc không được đáp ứng.

=IF(logical_Test, Output_If_True, Output_If_False)

Hàm này tiến hành kiểm tra logic, nếu kết quả kiểm tra là TRUE thì sẽ trả về Đầu ra_If_Truenếu không, nó sẽ trở lại Đầu ra_If_False.

Liên quan: Cách sử dụng Hàm IF trong Excel

Cách kiểm tra xem hai giá trị có bằng nhau không với hàm IF

Hàm IF trong Excel.

Trong ngữ cảnh này, hàm IF hoạt động giống như hàm DELTA, ngoại trừ việc bạn có thể yêu cầu hàm này xuất ra một chuỗi cụ thể. Để kiểm tra xem hai giá trị có bằng hàm IF hay không, bạn cần chạy thử nghiệm logic trong đó bạn đặt hai ô bằng nhau.

Sau đó, bạn sẽ cần chỉ định đầu ra cho hai tình huống: Kết quả kiểm tra là đúng và kết quả kiểm tra là sai.

Hãy sử dụng hàm IF trong cùng một ví dụ. Chúng ta sẽ xem các cặp số nào bằng nhau, sau đó đếm các cặp số bằng nhau bằng cách sử dụng hàm COUNTIF.

 1. Chọn ô đầu tiên trong cột mà bạn muốn trả về kết quả kiểm tra. Đây sẽ là ô C2 cho ví dụ này.
 2. Trong thanh công thức, nhập công thức dưới đây:
  =IF(A2=B2, "Yes", "No")

  Công thức này sẽ kiểm tra các ô A2 và B2 để xem chúng có bằng nhau không. Nếu hai ô bằng nhau, công thức sẽ trả về “Có”. Nếu không, công thức sẽ trả về “Không”.

 3. Nhấn đi vào. Bây giờ, hàm IF sẽ cho bạn biết liệu hai giá trị có bằng nhau hay không.
 4. Lấy chốt điền và thả nó vào các ô bên dưới. Bây giờ hàm IF sẽ kiểm tra từng cặp và trả về kết quả tương ứng.

Bạn có thể đếm các ô bằng cách sử dụng hàm COUNTIF theo cách tương tự như ví dụ trước, ngoại trừ việc thay vì đếm các ô bằng 1, bạn nên đếm các ô chứa chuỗi Có. Bởi vì công thức IF mà bạn đã viết, trả về Có cho các cặp chứa các giá trị bằng nhau.

 1. Chọn ô mà bạn muốn trả lại số đếm. Đối với ví dụ này, chúng tôi đã chọn ô E6.
 2. Trong thanh công thức, nhập công thức dưới đây:
  =COUNTIF(C2:C10, "Yes")

  Công thức này sẽ xem qua các ô từ C2 đến C10 để tìm các ô chứa chuỗi Đúng. Sau đó, nó sẽ trả về giá trị của các ô làm được.

 3. Nhấn đi vào. COUNTIF bây giờ sẽ cho bạn biết có bao nhiêu cặp chứa các giá trị bằng nhau.

Liên quan: Cách sử dụng hàm SUBSTITUTE trong Excel

Kiểm tra xem hai giá trị có bằng nhau với hàm Excel không

Có rất nhiều công thức bạn có thể viết để kiểm tra xem hai giá trị có bằng nhau trong Excel hay không. Hàm DELTA được thiết kế để phục vụ riêng cho mục đích này, trong khi hàm IF có thể đạt được nhiều kỳ tích, bao gồm cả điều này.

Excel tồn tại để trút bỏ gánh nặng đếm và tính toán khỏi vai bạn. Đây là một ví dụ nhỏ về cách Excel có thể làm điều đó và kết quả là làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn.Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status