.st0{fill:#FFFFFF;}

Cách kích hoạt GodMode trong Windows 10 

 Tháng Chín 23, 2021

By  Lê Đình Chi

Ba phiên bản cuối của Windows có một tính năng ẩn gọi là Godmode, vẫn còn trong Windows 10. Về cơ bản, Godmode là một thư mục có chứa liên kết đến tất cả các cài đặt trên hệ thống Windows.

Tại sao bạn cần nó? Tính năng này rất hữu ích cho những người trong IT, những người quản lý máy tính, và rõ ràng là cho những người đam mê tiên tiến. Hầu hết người tiêu dùng đều không có nhu cầu về tính năng này, và trên thực tế, nó có thể cho vay để gây thiệt hại cho hệ điều hành.

Bật chế độ GodMode trong Windows 10

1. Đảm bảo tài khoản hệ thống của bạn có đặc quyền quản trị

2. Tạo một thư mục mới trên máy tính để bàn. Nhấp chuột phải vào desktop Windows 10 và chọn New > Folder

3. Đặt tên cho thư mục: GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} và nhấn enter / return để làm cho nó dính.

Bật chế độ GodMode trong Windows 10

Chào mừng bạn đến GodMode!

Tôi sẽ nghiên cứu những điều này và nói về một số những cái độc đáo và có giá trị hơn. Hãy theo dõi.

PS Trong khi tôi đã viết mẹo này dành cho Windows 10, nó cũng hoạt động cho các phiên bản Windows khác. Hãy thử nó trên phiên bản bạn đang sử dụng. Hoạt động tốt cho Windows 10 và 8.1

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>