.st0{fill:#FFFFFF;}

Cách khởi động Windows 10 trong Chế độ An toàn (Safe mode) với Mạng 

 Tháng Chín 23, 2021

By  Lê Đình Chi

Khi nói đến chẩn đoán và khắc phục sự cố trong Windows, một tính năng rất hữu ích là một chế độ Windows được gọi là Chế độ An toàn với Mạng. Chế độ An toàn với Mạng là một chế độ đặc biệt mà bạn có thể khởi động Windows vào đó tải một bộ trình điều khiển, dịch vụ Windows tối thiểu, và không tải bất kỳ ứng dụng nào được đặt để tự khởi động. Vì chế độ này hỗ trợ kết nối mạng, điều này có nghĩa là bạn có thể tải xuống các công cụ, cho dù đó là các công cụ chống vi-rút hoặc các công cụ chẩn đoán, để khắc phục các sự cố bạn có thể gặp phải.

Chế độ này đặc biệt hữu ích khi cố gắng loại bỏ các tệp có thể đang được sử dụng, các ứng dụng sẽ không gỡ cài đặt đúng, gỡ cài đặt hoặc cài đặt trình điều khiển và gỡ bỏ phần mềm độc hại.

Thật không may, để tăng tốc độ khởi động của Windows 10, Microsoft đã hy sinh khả năng truy cập vào Windows Safe Mode dễ dàng. Bây giờ, thay vì nhấn phím F8 để truy cập Chế độ An toàn, như bạn đã làm trong các phiên bản trước của Windows, giờ đây bạn phải trải qua nhiều bước để khởi động Chế độ An toàn. Các bước này được nêu dưới đây.

Cách khởi động Windows 10 trong Chế độ An toàn với Mạng

Cách dễ nhất để bắt đầu quá trình khởi động vào Chế độ An toàn với Mạng là từ màn hình đăng nhập Windows 10. Để truy cập vào màn hình này, bạn có thể đăng xuất, khởi động lại máy tính của bạn, hoặc nhấn Ctrl + Alt + Delete cùng một lúc.

Một khi bạn đang ở màn hình đăng nhập Windows 10, bạn nên giữ phím Shift trên bàn phím và không để nó đi. Trong khi giữ phím Shift, nhấp vào nút Nguồn ( Nút nguồn Windows 10) và sau đó nhấp vào Restart .

Màn hình đăng nhập Windows 10

Khi Windows 10 khởi động lại, bạn sẽ ở màn hình Choose a Option như hình dưới đây.

Chọn màn hình khởi động Option

Tại màn hình ở trên, bấm vào nút Troubleshooting để truy cập vào Troubleshoot.

Gỡ rối Màn hình Tùy chọn

Tại màn hình trên, bây giờ hãy nhấp vào nút Advanced Options để truy cập vào màn hình Advanced Options như được hiển thị bên dưới.

Màn hình Tùy chọn Nâng cao

Tại màn hình trên, hãy nhấp vào tùy chọn Startup Settings và bây giờ bạn sẽ được trình bày với màn hình Startup Settings.

Màn hình Cài đặt Khởi động

Tại màn hình trên, nhấp vào nút Restart . Bây giờ Windows sẽ bắt đầu khởi động, nhưng bạn sẽ được trình bày với một màn hình như dưới đây, cung cấp nhiều tùy chọn khác nhau để bạn có thể lựa chọn cách khởi động Windows.

khởi động Windows 10 trong Chế độ An toàn với Mạng

Tại màn hình này bạn nên nhấn phím số 5 trên bàn phím vào Safe Mode with Networking để sử dụng Chế độ An toàn với Mạng.

Windows 10 sẽ bắt đầu khởi động và khi hoàn thành bạn sẽ được đưa ra một dấu nhắc đăng nhập. Tại dấu nhắc này bạn nên nhập mật khẩu của bạn để đăng nhập và sau đó bạn sẽ được hiển thị trên màn hình của bạn. Tuy nhiên máy tính để bàn này sẽ được dán nhãn ở mỗi góc với từ Safe Mode để cho biết rằng bạn đang ở chế độ này. Bạn có thể xem ví dụ về màn hình này bên dưới.

Windows 10 chế độ an toàn với Command Prompt

Từ máy tính để bàn này, bạn có thể khởi động chương trình, trình duyệt và tải các tệp tin mà bạn cần để khắc phục bất kỳ vấn đề nào bạn đang gặp phải.

Khi bạn đã sẵn sàng để khởi động lại vào chế độ bình thường, bạn có thể khởi động lại hoặc tắt máy tính của bạn. Vào lần khởi động tiếp theo, Windows sẽ khởi động lại chế độ bình thường một lần nữa.

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>