HomeLập trìnhJavaScriptCách khai báo...

Cách khai báo một mảng trong JavaScript – Tạo một mảng trong JS


Trong JavaScript, mảng là một trong những kiểu dữ liệu được sử dụng phổ biến nhất. Nó lưu trữ nhiều giá trị và phần tử trong một Biến đổi.

Các giá trị này có thể thuộc bất kỳ loại dữ liệu nào — nghĩa là bạn có thể lưu trữ một chuỗi, số, boolean và các loại dữ liệu khác trong một biến.

Có hai cách tiêu chuẩn để khai báo một mảng trong JavaScript. Đây là thông qua hàm tạo mảng hoặc ký hiệu bằng chữ.

Trong trường hợp bạn đang vội, đây là cách một mảng được khai báo theo cả hai cách:

// Using array constructor
let array = new array("John Doe", 24, true);

// Using the literal notation
let array = ["John Doe", 24, true];

Bạn có thể tiếp tục đọc bài viết này để hiểu đúng các phương pháp này cùng với một số tùy chọn thú vị khác mà chúng sở hữu.

Cách khai báo một mảng bằng ký hiệu chữ

Đây là cách phổ biến nhất và dễ dàng nhất để tạo một mảng. Đó là cách khai báo mảng ngắn gọn và rõ ràng hơn.

Để khai báo một mảng với ký hiệu bằng chữ, bạn chỉ cần xác định một mảng mới bằng cách sử dụng các dấu ngoặc trống. Nó trông như thế này:

let myArray = [];

Bạn sẽ đặt tất cả các phần tử trong dấu ngoặc vuông và phân tách từng mục hoặc phần tử bằng dấu phẩy.

let myArray = ["John Doe", 24, true];

Mảng được lập chỉ mục bằng 0, nghĩa là bạn có thể truy cập từng phần tử bắt đầu từ 0 hoặc xuất toàn bộ mảng.

console.log(myArray[0]); // 'John Doe'
console.log(myArray[2]); // true
console.log(myArray); // ['John Doe', 24, true]

Cách khai báo một mảng với Array Constructor

Bạn cũng có thể sử dụng hàm tạo mảng để tạo hoặc khai báo một mảng. Có rất nhiều kỹ thuật để khai báo một mảng với Array() người xây dựng.

Đọc thêm  Cách đảo ngược một mảng trong JavaScript – Hàm JS .reverse()

Giống như bạn có thể lưu trữ nhiều giá trị với các kiểu dữ liệu đa dạng trong một biến bằng ký hiệu mảng, bạn có thể làm tương tự với hàm tạo mảng.

let myArray = new Array();
console.log(myArray); // []

Ở trên sẽ tạo ra một mảng trống mới. Bạn có thể thêm các giá trị vào mảng mới bằng cách đặt chúng vào giữa các dấu ngoặc, phân tách bằng dấu phẩy.

let myArray = new Array("John Doe", 24, true);

Giống như bạn đã học trước đó, bạn có thể truy cập từng giá trị bằng cách sử dụng số chỉ mục của nó, bắt đầu từ số không (0).

console.log(myArray[0]); // 'John Doe'
console.log(myArray[2]); // true
console.log(myArray); // ['John Doe', 24, true]

Khi khai báo mảng bằng phương thức khởi tạo mảng, điều quan trọng là phải ghi nhớ những điều sau.

  • Khi bạn chuyển một chữ số vào hàm tạo mảng, nó sẽ lấp đầy mảng bằng số lượng giá trị trống mà bạn đã nhập.
let myArray = new Array(4);
console.log(myArray); // [,,,]

Nhưng khi bạn chuyển một chuỗi hoặc bất kỳ loại dữ liệu nào khác, nó sẽ hoạt động tốt.

let myArray = new Array(true);
console.log(myArray); // [true]
  • Không bắt buộc phải thêm newvì cả hai Array()new Array() thực hiện cùng một nhiệm vụ.
let myArray = Array("John Doe", 24, true);

Kết thúc!

Trong bài viết này, bạn đã học cách khai báo một mảng trong JavaScript. Điều quan trọng cần biết là hàm tạo mảng không thực sự được sử dụng, vì nó phức tạp hơn nhiều so với việc sử dụng ký hiệu mảng.

Đọc thêm  Dưới đây là một số đối tượng JavaScript thực tế có đóng gói

Bạn có thể tìm hiểu thêm trong bài viết này về Mảng JavaScript – Cách tạo một mảng trong JavaScript của Jessica Wilkins

Hãy mã hóa vui vẻ!Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status