.st0{fill:#FFFFFF;}

Cách Kéo thanh Taskbar về vị trí cũ trong Windows 

 Tháng Chín 22, 2021

By  Lê Đình Chi

Một ngày nào đó nhấn thanh tác vụ của tôi bằng chuột và tôi di chuyển thanh tác vụ của tôi sang phía bên phải máy tính của tôi.

Và tôi không thể đặt nó lại ở cuối màn hình của tôi làm thế nào tôi có thể đặt nó trở lại?


Hướng dẫn thay đổi vị trí thanh Taskbar trong Windows

Bước 1:  Nhấn chuột phải vào khoảng trống trong thanh Taskbar  chọn Properties

Bước 2: Trong tab Taskbar đến hộp “Taskbar location on screen” . Chọn Left (Trái), Right (Phải), Top (Trên cùng) hoặc “Bottom (Dưới cùng)” trong trình đơn thả xuống để định vị lại Taskbar. Nhấn OK

Bước 3: Nhấn OK để kết thúc

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>