.st0{fill:#FFFFFF;}

Cách activate Windows 10 build 10240 

 Tháng Chín 22, 2021

By  Lê Đình Chi

Nhiều người dùng đã thực hiện cài đặt sạch sẽ của Windows 10 build 10240 không thể activate nó. Đó là bởi vì Microsoft đã vô hiệu hóa activate trực tuyến cho đến cuối tháng 7 năm 2015. Nếu bạn quan tâm đến việc activate Windows 10 build 10240, đây là một vài bước đơn giản để bạn thực hiện điều đó mà không sử dụng bất kỳ vết nứt, hacks hoặc phần mềm của bên thứ ba.

Cách activate Windows 10 build 10240

 1. Mở một Command prompt.
 2. Gõ lệnh sau và nhấn Enter phím:
  slmgr /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX

  Chờ cho hộp thoại văn bản bật lên mà khoá được cài đặt.

 3. Bây giờ gõ lệnh sau và nhấn Enter
  slmgr /skms kms.xspace.in

  Một lần nữa, đợi hộp thư.

 4. Cuối cùng, nhập lệnh sau:
  slmgr /ato

  Sau khi bạn nhấn phím Enter, Windows 10 build 10240 sẽ được activate .

Bạn đã xong.

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>