.st0{fill:#FFFFFF;}

Bật Caps Lock, Num Lock hoặc Scroll Lock cảnh báo trong Windows 10/8/7 

 Tháng Chín 21, 2021

By  Lê Đình Chi

Có bao nhiêu lần bạn đã vô tình đánh phím Caps Lock và tiếp tục gõ … ??? Mặc dù khóa Caps Lock là một công cụ hữu ích, khi bạn muốn viết mọi thứ bằng chữ hoa, nó có thể gây ra vấn đề, nếu bạn vô tình nhấp vào nó và mọi thứ được gõ bằng chữ hoa. Điều này có thể gây ra vấn đề, đặc biệt khi gõ mật khẩu.

Bật thông báo hoặc cảnh báo Caps Lock

Bật thông báo khóa mũ! Trong Windows 10/8/7, bạn có thể thiết lập nó để nghe một tiếng cảnh báo khi bạn bấm phím Caps Lock, Num Lock hoặc Scroll Lock.

Để bật tính năng này, mở Control Panel > Ease of Access Center > Make the keyboard easier to use.

Chọn hộp kiểm Turn on Toggle Keys .

Nhấp vào Apply > OK.

Bây giờ bạn sẽ nghe thấy một âm thanh khi bạn bấm Caps Lock, Num Lock hoặc Scroll Lock.

Windows sẽ phát cảnh báo tiếng bíp mỗi lần bạn bấm phím Caps Lock, Num Lock hoặc Scroll Lock. Những cảnh báo này có thể giúp bạn tránh tình cờ bấm phím này.

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>