.st0{fill:#FFFFFF;}

9 cách chuyển đổi thời gian thành số thập phân, giờ phút giây trong Excel 

 Tháng Chín 20, 2021

By  Lê Đình Chi

Trong khuôn khổ bài viết này, zik.vn sẽ hướng dẫn các bạn 9 cách khác nhau để chuyển đổi thời gian thành số thập phân, thành giờ phút giây và ngược lại.

Cách chuyển đổi thời gian thành số thập phân trong Excel:

Nhìn chung, có 3 cách để chuyển giá trị thời gian thành số thập phân : phép toán, hàm CONVERT hoặc lồng ghép 3 hàm thời gian với nhau.

Cách dễ nhất để chuyển đổi thời gian thành số thập phân trong Excel là nhân giá trị thời gian gốc với số giờ, phút, giây trong ngày:

Để chuyển đổi thời gian sang giờ, nhân số thời gian với 24 (số giờ trong một ngày).

Để chuyển đổi thời gian sang phút, nhân với thời gian với 1440 (số phút trong một ngày = 24 * 60).

Để chuyển đổi thời gian sang giây, nhân với thời gian với 86400 (số giây trong một ngày = 24 * 60 * 60).

Chuyển đổi thời gian thành số thập phân

Chuyển đổi thời gian thành số thập phân

 

Cách chuyển đổi thời gian thành giờ trong Excel:

Phần này Zik.vn sẽ hướng dẫn các công thức khác nhau để chuyển đổi giờ từ định dạng thời gian tiêu chuẩn (hh:mm:ss) thành một số thập phân.

Công thức 1: Phép toán

Bạn đã biết cách nhanh nhất để chuyển đổi giá trị thời gian thành số giờ trong Excel – bằng cách nhân với 24, cụ thể là số giờ trong một ngày:

=A2*24 (A2 là giá trị thời gian)

Để lấy Complete hours, nhập công thức hàm INT để bỏ phần lẻ: =INT(A2*24)

Phép toán chuyển đổi giờ từ định dạng thời gian tiêu chuẩn

Phép toán chuyển đổi giờ từ định dạng thời gian tiêu chuẩn

 

Công thức 2: Hàm CONVERT

Một cách khác để thực hiện chuyển đổi thời gian > giờ là sử dụng công thức CONVERT:

=CONVERT(A2, “day”, “hr”)

Công thức 3: Hàm HOUR, MINUTE, SECOND

Cuối cùng, bạn có thể sử dụng công thức phức tạp hơn. Xuất các đơn vị thời gian bằng các hàm thời gian  HOUR, MINUTE, SECOND sau đó chia số phút cho 60 và chia số giây cho 3600 và tính toán kết quả:

=HOUR(A2) + MINUTE(A2)/60 + SECOND(A2)/3600

Cách chuyển đổi thời gian thành phút trong Excel

Ba phương pháp tương tự có thể sử dụng để chuyển đổi phút từ định dạng thời gian tiêu chuẩn thành số thập phân.

Công thức 1: Phép toán

Để chuyển đổi thời gian thành phút, bạn nhân thời gian với 1440 – số phút trong một ngày (24 giờ * 60 phút = 1440 phút):

=A2*1440 (A2 là giá trị thời gian)

Để lấy Complete minutes, nhập công thức hàm INT như ví dụ trước: =INT(A2*1440). Kết quả như trong hình dưới đây:

Phép toán chuyển đổi thời gian thành phút trong Excel

Phép toán chuyển đổi thời gian thành phút trong Excel

 

Công thức 2: Hàm CONVERT

Để chuyển đổi giờ > phút bằng hàm CONVERT(number, from_unit, to_unit), cung cấp ‘day’ là đơn vị được chuyển đổi và ‘mn’ là đơn vị chuyển đổi thành:

=CONVERT(A2, “day”, “mn”)

Công thức 3: Hàm HOUR, MINUTE, SECOND

Một cách khác để lấy số phút là nhân số giờ với 60, chia số giây cho 60:

=HOUR(A2)*60 + MINUTE(A2) + SECOND(A2)/60

Cách chuyển đổi thời gian thành giây trong Excel

Công thức 1: Phép toán

Nhân thời gian với 86400 – số giây trong một ngày (24 giờ * 60 phút * 60 giây = 86400)

=A2*86400

Phép toán chuyển đổi thời gian thành giây trong Excel

Phép toán chuyển đổi thời gian thành giây trong Excel

Công thức 2: Hàm CONVERT

Công thức tương tự ví dụ bên trên, chỉ khác ở việc thay đơn vị ‘day’ thành ‘sec’:

=CONVERT(A2, “day”, “sec”)

Công thức 3: Hàm HOUR, MINUTE, SECOND

Sử dụng hàm HOUR, MINUTE, SECOND như hai ví dụ trước:

=HOUR(A2)*3600 + MINUTE(A2)*60 + SECOND(A2)

Chú ý.

  1. Nếu có bất kỳ công thức nào cho kết quả là giá trị định dạng time, chỉ cần thay đổi định dạng thành General để hiển thị kết quả hiển thị số.
  2. Để chuyển đổi thời gian thành số thập phân, định dạng General cho ô tính. Như vậy, 23:59:59 sẽ được chuyển đổi thành 0.99999, 06:00 AM thành 0.25, và 12:00 PM thành 0.5. Nếu phần nguyên của số chuyển đổi lớn hơn 0, điều đó có nghĩa là ô tính của bạn đang chứa giá trị của ngày tháng và thời gian.

Tìm hiểu thêm: Excel nâng cao

Cách tách ngày tháng và giờ trong Excel

Như thường thấy, trang tính Excel có thể chứa ngày tháng và thời gian trong cùng một ô tính, trong khi bạn muốn tách chúng ra thành hai ô riêng biệt.

Hãy nhớ rằng trong hệ thống Excel, giá trị ngày tháng được hiển thị ở phần nguyên và giá trị thời gian được hiển thị thành phần lẻ thập phân. Bạn có thể xuất giá trị ngày tháng bằng hàm INT – hàm này sẽ làm tròn ô tính theo giá trị nguyên gần nhất.

Giả sử ngày tháng và thời gian gốc trong cột A, công thức sau sẽ hoàn thành việc tách:

=INT(A2)

 Xuất giá trị ngày tháng bằng hàm INT

 

Để xuất phần thời gian, trừ kết quả mới nhận được cho giá trị ngày tháng và thời gian gốc :

=A2-B2

Cột A chứa giá trị thời gian và ngày tháng gốc, cột B chứa giá trị ngày tháng được tính bởi hàm INT.

Nếu bạn không muốn giá trị thời gian liên kết với phần ngày tháng (ví dụ, bạn có thể muốn xóa cột ngày tháng sau này), bạn có thể sử dụng hàm MOD, công thức như sau:

=MOD(A2,1)

 Dùng hàm MOD để giá trị thời gian ở cột C độc lập với phần ngày tháng

 

Chú ý. Nếu phần ngày tháng và thời gian không hiển thị theo ý bạn, thay đổi định dạng của cột mới lần lượt thành  Date Time.

Cách viết thời gian bằng chữ trong Excel

Đôi khi, bạn cần chuyển đổi thời gian thành định dạng “# ngày, # giờ, # phút và # giây”. Như vậy, bạn đã biết các thành phần của công thức:

  • Sử dụng hàm INT để xuất ngày
  • Sử dụng hàm HOUR, MINUTESECOND để xuất các đơn vị tương ứng.
  • Kết nối tất cả thành phần trong công thức

Giả sử bạn có thời điểm tổ chức sự kiện trong cột B bắt đầu từ ô B4, và ngày tháng thời gian hiện tại trong ô B1 là kết quả của hàm =NOW().

Công thức để tính chênh lệch thời gian rất đơn giản= B4- $B$1. Tất nhiên, không có gì ngăn cản bạn trừ thời điểm hiện tại trực tiếp với = B4-NOW().

Bây giờ, hãy tạo một bộ đếm hiển thị số ngày, giờ, phút và giây còn lại đến khi mỗi sự kiện xảy ra.

Công thức để tính chênh lệch thời gian

Công thức trong ô D4 như sau :

=INT(C4) & ” days, ” & HOUR(C4) & ” hours, ” & MINUTE(C4) & ” minutes and ” & SECOND(C4) & ” seconds”

 Bộ đếm hiển thị số ngày, giờ, phút và giây còn lại

Nếu bạn bỏ giá trị 0 như trong ô D6, D7 ở trên, hãy thêm hàm IF vào như sau:

=IF(INT(C4)>0, INT(C4)&” days, “,””) & IF(HOUR(C4)>0, HOUR(C4) & ” hours, “,””) & IF(MINUTE(C4)>0, MINUTE(C4) & ” minutes and “,””) & IF(SECOND(C4)>0, SECOND(C4) & ” seconds”,””)

Tất cả giá trị 0 đã được loại bỏ.

Sử dụng hàm if để loại bỏ tất cả giá trị 0

Chú ý. Khi một trong các công thức trên ra số âm, lỗi #NUM! sẽ xuất hiện. Điều này xảy ra khi bạn lấy giá trị nhỏ hơn trừ cho thời gian lớn hơn.

Chuyển đổi định dạng text thành time trong Excel

Nếu công thức thời gian và các phép tính không áp dụng được, lỗi định dạng text cho giá trị thời gian có thể là nguyên nhân. Cách nhanh nhất để chữa lỗi là sử dụng hàm TIMEVALUE.

=TIMEVALUE(time_text)

Time_text là chuỗi text mà Excel có thể nhận biết được trong bất kỳ định dạng thời gian nào, ví dụ:

=TIMEVALUE(“6:20 PM”)

=TIMEVALUE(“6-Jan-2015 6:20 PM”)

=TIMEVALUE(A2), trong đó ô A2 chứa chuỗi text.

Chuyển đổi định dạng text thành time sử dụng Timevalue

Như bạn thấy, công thức chứa ô tham chiếu chuỗi text tương ứng cung cấp kết quả giống hệt nhau. Ngoài ra, hãy chú ý đến chuỗi thời gian (giá trị text) được căn lề trái trong ô A2 và A6, được căn lề phải sau khi chuyển đổi thành định dạng time trong cột D.

Chuyển đổi định dạng time thành text trong Excel

Giả sử, tệp Excel của bạn được định dạng time như “8:30:00 AM” và bạn muốn chuyển chúng thành định dạng text. Việc thay đổi định dạng ô sang text không thể áp dụng được bởi vì điều này sẽ thay đổi giá trị thời gian thành dạng số. Ví dụ: 8:30:00 AM sẽ được chuyển đổi thành số thập phân 0.354166666666667

Sử dụng hàm TEXT để chuyển đổi giá trị số thành text, ví dụ:

=TEXT($A2,”h:mm:ss”)

Hình dưới đây minh họa một số kiểu định dạng khác:

Sử dụng hàm TEXT để chuyển đổi giá trị số thành text

Chuyển đổi định dạng number thành time trong Excel

Nếu bạn có danh sách các số như 1, 2, 3.5 và bạn muốn chuyển đổi chúng thành định dạng giờ, ví dụ 1:00:00, 2:00:00 or 3:30 AM, thực hiện theo các bước sau:

  1. Chia các số cho 24 (24 là số giờ mỗi ngày). Công thức =A2/24
  2. Chọn các ô tính chứa kết quả công thức, nhấp phải và chọn Format Cells hoặc nhấn Ctrl + 1. Hộp thoại Format Cells xuất hiện, chọn Time ở phía bên trái bảng bên dưới Category, và chọn định dạng bạn muốn ở phía bên phải bảng bên dưới Type.
Chuyển đổi định dạng number thành time trong Excel

Ngoài ra để nâng cao hơn kiến thức về Excel, các bạn có thể tham gia khóa học EXG01 – Tuyệt đỉnh Excel – Trở thành bậc thầy Excel trong 16 giờ của hệ thống zik.vn. Trong khóa học này các bạn sẽ được tìm hiểu những kiến thức đầy đủ, có hệ thống về các hàm, các công cụ của Excel, việc ứng dụng các hàm, công cụ đó vào trong công việc. Hiện nay hệ thống có rất nhiều ưu đãi cho bạn khi đăng ký khóa học này. Đăng ký ngay tại zik.vn


Đánh giá bài viết này

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>