.st0{fill:#FFFFFF;}

50″ trong Windows 8 và Windows 10 

 Tháng Chín 24, 2021

By  Lê Đình Chi

DISM Error 50 xảy ra khi người dùng cố gắng chạy các lệnh nhất định bằng cách sử dụng công cụ tích hợp sẵn này trong Windows 10. Nguyên nhân gốc rễ của vấn đề này là hệ điều hành giả định rằng vị trí từ nơi mà bạn thực hiện lệnh nằm trong WinPE (hoặc môi trường Pre-installation ). Giả định này của Windows thực sự xảy ra vì một registry key bị thất lạc.

Error 50 DISM does not support servicing Windows PE with the /online option. The DISM log file can be found at x:windowsdismdism.log”

Để khắc phục Error: 50 DISM, hãy xoá khóa sổ đăng ký “MiniNT” bằng cách sử dụng các bước sau:

1. Nhấp chuột phải vào Start bấm Run.

2. Nhập regedit.exevà nhấn OK.

3. Điều hướng đến khóa đăng ký sau:

HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlMiniNT

4. Nhấp chuột phải MiniNT, và chọn Delete

5. Thoát khỏi Registry Editor.

6. Không bắt buộc phải khởi động lại, thường là. Hãy xem bạn có thể  chạy DISM ngay bây giờ.

Điều này sửa chữa DISM Error: 50 trong Windows.

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>