.st0{fill:#FFFFFF;}

4 Thủ thuật sử dụng chuột máy tính tuyệt vời mà bạn có thể không biết 

 Tháng Chín 24, 2021

By  Lê Đình Chi

Hầu như mọi người dùng máy tính đều biết rằng việc nhấp vào liên kết hoặc biểu tượng sẽ mở bất kỳ mục nào mà đối tượng đang trỏ đến.

Nhưng bạn có biết có rất nhiều điều để sử dụng chuột của bạn hơn là chỉ cần truy cập vào các liên kết và mở các chương trình.

Mẹo sử dụng chuột máy tính hữu ích bạn có thể không biết

Sự thật là, chuột thực sự là một trong những phần linh hoạt nhất trong hệ thống máy tính của bạn!

Mẹo sử dụng chuột bạn có thể không biết

Bạn muốn chứng minh? Vâng, hãy kiểm tra bốn thủ thuật chuột cực kỳ hữu ích này:

1 – Nhấp đúp vào một từ để chọn nó. Điều này nhanh hơn rất nhiều so với cách nhấp vào chữ cái đầu tiên của từ và sau đó kéo con trỏ chuột đến cuối từ đó.

2 – Nhấp ba lần vào một từ để ngay lập tức chọn toàn bộ đoạn văn chứa nó. Điều này nhanh hơn rất nhiều so với việc nhấp vào chữ cái đầu tiên trong đoạn văn, giữ phím Shift , sau đó nhấp vào chữ cái cuối cùng trong đoạn văn.

3 – Nhấp vào bánh xe chuột (nhấn ngón tay) để mở liên kết trong một cửa sổ hoặc tab mới. Thao tác này nhanh hơn và dễ dàng hơn khi giữ phím Ctrl trong khi bạn nhấp vào liên kết.

4 – Giữ phím Ctrl trong khi cuộn bánh xe chuột để phóng to hoặc thu nhỏ và thay đổi kích thước phông chữ. Giữ phím Ctrl và nhấn phím 0 (đó là số không, không phải chữ O) để trả lại mức độ phóng to và kích thước phông chữ cho trạng thái ban đầu của chúng.

Ở đó bạn đi! Bây giờ bạn đã biết cách sử dụng chuột yếu để thực hiện một số thủ thuật khá hữu ích. Tôi hy vọng bạn thấy chúng hữu ích!

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>