.st0{fill:#FFFFFF;}

18 Công cụ Khôi phục dữ liệu miễn phí 

 Tháng Chín 23, 2021

By  Lê Đình Chi

 PhotoRec.

Công cụ khôi phục tập tin PhotoRec miễn phí thực hiện công việc nhưng nó không gần như dễ sử dụng như các chương trình khác trong danh sách của tôi.

PhotoRec bị giới hạn bởi giao diện dòng lệnh và quá trình khôi phục nhiều bước. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của tôi với PhotoRec là rất khó để tránh khôi phục tất cả các tệp đã xóa cùng một lúc, không chỉ là một hoặc hai tệp tin bạn đang dùng.

PhotoRec có thể phục hồi các tệp tin từ ổ cứng, ổ đĩa quang và thẻ nhớ. PhotoRec sẽ có thể lấy lại tập tin từ bất kỳ thiết bị lưu trữ nào trên máy tính của bạn.

Nếu một chương trình khôi phục dữ liệu khác không hoạt động, hãy thử PhotoRec. Tôi không khuyên bạn nên chọn nó lần đầu tiên.

Download PhotoRec v7.1 Miễn phí

Lưu ý:  PhotoRec được tải xuống như một phần của phần mềm TestDisk nhưng bạn vẫn muốn mở tệp có tên “photorec_win” (trên Windows) để chạy nó.

PhotoRec chính thức hỗ trợ Windows 7, Vista, XP, Server 2008, 2003, 2000, NT, ME, 98, và 95, cũng như macOS và Linux. Tôi đã thử nghiệm PhotoRec trong Windows 7.

“Tại sao bạn chỉ bao gồm 18 chương trình phục hồi dữ liệu miễn phí?” Đúng, có rất nhiều chương trình phục hồi tập tin hơn những chương trình được liệt kê ở trên, nhưng tôi chỉ bao gồm các chương trình khôi phục tập tin phần mềm thật sự phục hồi cũng có thể lấy lại được nhiều tập tin.

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>