.st0{fill:#FFFFFF;}

11 Công cụ tìm kiếm File miễn phí nhanh, chính xác nhất trong Windows 

 Tháng Chín 23, 2021

By  Lê Đình Chi

Tất cả mọi thứ là một công cụ tìm kiếm file miễn phí cho Windows với một giao diện chương trình siêu sạch mà hỗ trợ tấn tính năng tuyệt vời.

Bạn có thể sử dụng Mọi thứ để tìm kiếm từ trình đơn ngữ cảnh chuột phải của Windows và tìm các tập tin trên một vài ổ đĩa NTFS cùng một lúc, cả trong và ngoài.

Khi bạn bắt đầu tìm kiếm tệp, kết quả hiển thị ngay lập tức  – không cần đợi hoặc nhấn Enter. Các tệp được thêm hoặc sửa đổi mới được thêm vào Mọi thứ trong thời gian thực vì vậy không cần phải lập chỉ mục lại cơ sở dữ liệu theo cách thủ công. Theo trang web Tất cả mọi thứ, mất một giây để lập chỉ mục khoảng một triệu tệp.

Có một chuyển đổi trong cài đặt của Mọi thứ bạn có thể sử dụng để loại trừ bất kỳ tệp và thư mục tùy chỉnh, hệ thống hoặc ẩn nào khỏi kết quả tìm kiếm để thu hẹp những gì bạn đang tìm kiếm.

Tất cả mọi thứ cũng bao gồm một máy chủ HTTP và FTP để bạn có thể truy cập các tập tin của máy tính nối mạng mà cũng có chương trình cài đặt.

Có vẻ như các tính năng sẽ dừng ở đây, nhưng Tất cả mọi thứ thậm chí còn miễn phí cho sử dụng thương mại, bao gồm một tùy chọn tải về di động và cho phép bạn lưu tìm kiếm làm dấu trang để dễ dàng thu hồi.


Lê Đình Chi


Your Signature

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>