.st0{fill:#FFFFFF;}

10 Công cụ Phần mềm phân vùng đĩa miễn phí 

 Tháng Chín 23, 2021

By  Lê Đình Chi

IM-Magic Partition Resizer hoạt động rất giống với các công cụ được đề cập ở trên. Nó cài đặt nhanh chóng và cực kỳ đơn giản để sử dụng.

Với công cụ này, bạn có thể di chuyển các phân vùng, thay đổi kích cỡ phân vùng (thậm chí là một hoạt động), sao chép phân vùng, cũng như thay đổi ký tự ổ đĩa và nhãn, kiểm tra các phân vùng cho các lỗi, xóa và định dạng phân vùng (thậm chí với một kích thước cluster tùy chỉnh) chuyển đổi NTFS sang FAT32, ẩn các phân vùng, và xóa tất cả các dữ liệu đó khỏi phân vùng.

Tất cả những hành động này là  vô cùng  dễ dàng tìm thấy bởi vì bạn chỉ cần bấm chuột phải vào thiết bị bạn muốn thao tác. Khi bạn thực hiện các hành động này, bạn sẽ thấy cập nhật chương trình theo thời gian thực để phản ánh chúng để bạn có thể thấy nó như thế nào khi mọi thứ đã được áp dụng.

Sau đó, khi bạn hài lòng với kết quả, chỉ cần nhấn vào  nút Apply Changes lớn  để đưa mọi thứ vào hoạt động. Nếu bạn phải khởi động lại để có hiệu lực, IM-Magic Partition Resizer sẽ cho bạn biết như vậy.

Bạn cũng có thể xem các thuộc tính của bất kỳ ổ đĩa nào, để xem tên đối tượng NT, GUID, hệ thống tập tin, kích thước sector, kích thước cluster, số phân vùng, số sector cơ thể, tổng số các khu vực ẩn, và nhiều hơn nữa.

IM-Magic Partition Resizer v3.2.4 Miễn phí 

Sự sụp đổ duy nhất tôi có thể thấy với chương trình này là một số tính năng yêu cầu bạn nâng cấp lên một phiên bản trả tiền. Ví dụ, bạn không thể làm cho chương trình truyền thông khởi động mà họ hỗ trợ trừ khi bạn trả tiền cho nó.

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>